Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Bình Phước

Để mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC
Mua Tràng Phục Linh online thì đặt hàng “TẠI ĐÂY“

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
H. Bù Đốp
Đa Kia Đa Kia- Bù Đốp QT Hương Thơm 0984916432
Đa Kia- Bù Đốp QT Mai Hoa 0989379309
H. Bù Gia Mập
Bù Nho Bù Nho- Bù Gia Mập NT  Thanh Thảo 0918053665
Bù Nho- Bù Gia Mập QT Thu Hường 0982131382
Bù Nho- Bù Gia Mập NT  Liên Châu 0947876718
TT Thương Mại TT Thương Mại- Bù Gia Mập Đông Y Đông Sơn 01256352007
H. Chơn Thành
Minh Hưng Minh Hưng- Chơn Thành QT Tân Dược 78 0916462442
Minh Hưng- Chơn Thành QT  Liên Minh 06513644102
TT Chơn Thành TT Chơn Thành- Chơn Thành QT Hoàng Vũ 0974 971871
TT Chơn Thành- Chơn Thành QT Trung Uyên 01677304224
TT Chơn Thành- Chơn Thành QT Ba Tâm 0918511313
TT Chơn Thành- Chơn Thành NT  Phương Lan 06513668844
TT Chơn Thành- Chơn Thành QT Lê Nga 0979770385
Nha Bích Nha Bích- Chơn Thành QT  Hông Vân 0989746725
TX. Đồng Xoài
Chợ Đồng Xoài Chợ Đồng Xoài- Đồng Xoài QT Hồng Thắm 0917425729
Chợ Đồng Xoài- Đồng Xoài Đông Y Quảng Sanh Đường 0973400188
Phú Riềng Đỏ Phú Riềng Đỏ- Đồng Xoài NT  Trà Giang 0973439539
Phú Riềng Đỏ- Đồng Xoài QT Vì Tuyết 0919300879
QL 14 QL 14- Đồng Xoài QT Tuyết Vì 06513879642
359 QL14- Đồng Xoài NT  Hùng Liên 0975870539
804 QL14- Đồng Xoài NT Lan Anh 0985220588
H. Đồng Phú
Đồng Tiến Đồng Tiến- Đồng Phú QT  Số 21 0949639456
Tân Lập Tân Lập- Đồng Phú QT Hoàng Hà 0983884103
Thuận Phú Thuận Phú- Đồng Phú QT Thu Hương 01675614919
H. Hớn Quản
Tân Khai- Hớn Quản QT Long Nhật 0947754567
H. Lộc Ninh
TT Lộc Ninh TT. Lộc Ninh- Lộc Ninh Công ty CP DP Dopharco ( CN Lộc Ninh) 979194945
Chợ Lộc Ninh Chợ Lộc Ninh-  Lộc Ninh Trang Cảnh Thành 0978188532
Chợ Lộc Ninh-  Lộc Ninh NT Xuân Quỳnh 0908502289
H. Phước Long
Chợ Thác Mơ Chợ Thác Mơ- Phước Long NT Ngọc Phước 0983778281
Chợ Thác Mơ- Phước Long NT Lương Thị Lẫm 01673747579
Phước Bình Chợ Phước Bình- Phước Long NT Ngọc Yến 0918878858
Phước Bình- Phước Long QT Vạn Hưng 0985568856
Phước Bình- Phước Long QT Anh Đào 06513773131
H. Phú Riềng
Chợ Phú Riềng Chợ Phú Riềng- Phú Riềng NT Đăng Khoa 01683945991